Podmienky vrátenia tovaru/peňazí

Tovar je možné vrátiť do 10 dní. Ak od nákupu už uplynulo 10 dní, nemôžeme Vám bohužiaľ ponúknuť vrátenie platby alebo výmenu tovaru.

Na to, aby bola Vaša položka spôsobilá na vrátenie, musí byť nepoužitá a v rovnakom stave, v akom ste ju obdržali. Musí byť aj v pôvodnom obale.

Žiadosti o vrátenie tovaru alebo zrušenie objednávky môžu byť odoslané iba e-mailom. V žiadosti uveďte dôvody vrátenia. Vyhradzujeme si právo zamietnuť Vašu žiadosť, ak uvedené dôvody budú považované za neopodstatnené.

Vrátený produkt musí byť v rovnakom stave ako bol (ako nový) bez otvorenia a/alebo musí mať celý obal nepoškodený. Mal by byť ako nový bez stôp po poškodení.

Nevraciame peniaze ani nevymieňame tovar, pretože sa Vám nepáči alebo spôsobil nežiaducu reakciu. Je zrejmé, že nemôžeme overiť dôkazy o nepriaznivej reakcii so zákazníkom online z dôvodu, že nám ju nie je schopný osobne prezentovať a preto túto požiadavku nemôžeme prijať.

V prípade, že Vašu žiadosť príjmeme, musíte uviesť číslo objednávky a údaje o osobe, ktorá pôvodne produkt zakúpila a ktorej podrobnosti sú uvedené v kóde objednávky.

Máte nárok na vrátenie zakúpeného produktu a žiadosť o jeho nahradenie iným alebo o vrátenie peňazí iba, ak:

V prípade preukázanej chyby na našej strane (získaný nesprávny produkt alebo produkt s chybami)

Výrobky musia byť vrátené do desiatich (10) dní odo dňa prijatia. Ak nie sú vrátené do desiatich (10) dní alebo nie sú v stave prijatom zákazníkom, potom náš obchod nie je povinný akceptovať vrátenie peňazí. Položky musia byť nepoužité a v rovnakom stave, v akom ste ich dostali. Musí byť aj v pôvodnom obale.

Ak je reklamácia schválená, zákazník má nárok na získanie iného produktu rovnakej hodnoty alebo na vrátenie peňazí.

V závislosti od toho, kde bývate, čas potrebný na to, aby sa k Vám vymenený produkt dostal môže líšiť. Platba zákazníkovi bude vrátená do deväťdesiatich (90) dní odo dňa prijatia produktu. Zákazník bude zodpovedný za úhradu svojich vlastných prepravných nákladov za vrátenie svojich položiek. Náklady na dopravu sú nenávratné.

Ak sa rozhodnete tovar vrátiť, jednoducho:

Vratné položky musia byť odoslané späť v pôvodnom obale, v inom prípade je spoločnosť L'Esthe oprávnená odmietnuť ich vziať späť a/alebo môže požadovať náhradu škôd.

V prípade opakovaného vrátenia platby sa naša spoločnosť na základe vlastného uváženia domnieva, že zákazník zneužíva právo na vrátenie alebo má zlý úmysel. V takom prípade má spoločnosť právo odmietnuť vrátenie výrobku, aj keď sú splnené vyššie uvedené podmienky.

Tieto podmienky platia pre zákazníkov, ktorí nakupujú priamo z oficiálnych webových stránok spoločnosti L'ESTHE.