Naše zásady ochrany osobných údajov

V skutočnosti od našich používateľov nezhromažďujeme žiadne iné informácie, ako sú štandardné informácie, ktoré štatistika našich webových stránok automaticky zhromažďuje. Nasleduje iba štandardná dohoda o ochrane osobných údajov. Zaviazali sme sa chrániť súkromie našich návštevníkov webových stránok; tieto pravidlá stanovujú, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi.

I. Aké informácie zhromažďujeme?

Môžeme zhromažďovať, ukladať a používať tieto druhy osobných údajov:

 1. 1. Informácie o vašich návštevách a použití tejto webovej stránky;
 2. 2. Informácie o akýchkoľvek transakciách uskutočnených medzi vami a nami na tomto webe alebo v súvislosti s týmto webovým serverom, vrátane informácií týkajúcich sa akýchkoľvek nákupov nášho tovaru alebo služieb, ktoré uskutočňujete.;
 3. 3. Informácie, ktoré nám poskytujete za účelom registrácie u nás a / alebo prihlásenia sa na vaše webové stránky a / alebo e-mailové oznámenia.
II. Informácie o návštevách webových stránok

Môžeme zhromažďovať informácie o vašom počítači a vašich návštevách na týchto webových stránkach, napríklad vašu IP adresu, geografickú polohu, typ prehliadača, zdroj sprostredkovania, dĺžku návštevy a počet zobrazení stránky. Tieto informácie môžeme použiť pri správe tohto webu na zlepšenie použiteľnosti webu a na marketingové účely.

Mnoho webových surferov sa obáva o svoje súkromie a používanie „cookies“ na internete. Cookies sú malé súbory, ktoré je možné použiť na uloženie informácií, ktoré ste už poskytli. Cookies nemožno použiť na „ukradnutie“ informácií o vás alebo vašom počítačovom systéme. Tento web používa cookies na zapamätanie vašich preferencií. Napríklad web si môže pamätať, ktorú stránku si prezeráte, aby sa vám uľahčila ďalšia návšteva (zobrazením relevantnejších informácií pre dané umiestnenie obchodu). Ak však vôbec nechcete mať žiadne súbory cookie, môžu byť deaktivované v Možnosti Internetu vášho webového prehliadača. To však bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok vrátane tohto.

III. Používanie vašich osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté na tejto webovej stránke sa použijú na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo v príslušných častiach webovej stránky. Okrem použití uvedených na iných miestach tejto politiky ochrany osobných údajov môžeme vašu osobnú informáciu použiť aj na:

 1. 1. Vylepšite si svoj prehliadací zážitok prispôsobením webových stránok;
 2. 2. Pošlite vám informácie (iné ako marketingové komunikácie), o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať poštou alebo e-mailom alebo podobnou technológiou;
 3. 3. Pošlite vám marketingovú komunikáciu súvisiacu s naším podnikaním, o ktorej si myslíme, že by vás mohla zaujímať poštou alebo, ak ste s tým výslovne súhlasili, e-mailom alebo podobnou technológiou.
IV. Iné zverejnenia

Okrem zverejnení, ktoré sú primerane potrebné na účely uvedené na iných miestach tejto politiky ochrany osobných údajov, môžeme zverejniť informácie o vás:

 1. 1. V rozsahu, v akom sa od nás vyžaduje zákon;
 2. 2. V súvislosti s akýmkoľvek súdnym konaním alebo budúcim súdnym konaním;
 3. 3. Za účelom stanovenia, výkonu alebo obrany našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií iným na účely predchádzania podvodom a znižovania kreditného rizika);
 4. 4. Kupujúcemu alebo predajcovi (alebo budúcemu kupujúcemu alebo predajcovi) akéhokoľvek podniku alebo majetku, ktorý predávame alebo kupujeme (alebo uvažujeme).
 5. S výnimkou ustanovení týchto zásad ochrany osobných údajov nebudeme vaše informácie poskytovať tretím stranám.

V. Medzinárodné prenosy údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme, sa môžu uchovávať a spracúvať a prenášať medzi ktoroukoľvek krajinou, v ktorej pôsobíme, aby sme mohli používať informácie, ktoré nie sú v súlade s touto politikou ochrany osobných údajov.

VI. Bezpečnosť vašich osobných údajov

Prijmeme primerané opatrenia, aby sme predišli strate, zneužitiu alebo zmene vašich osobných údajov. Prenos údajov cez internet je, prirodzene, neistý a nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov odosielaných cez internet.

VII. Zmeny a doplnenia politiky

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše informačné postupy a podmienky tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a aplikovať zmenené postupy na všetky informácie, ktoré o vás máme. Používaním tohto webu súhlasíte s prijatím podmienok tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, ako je uvedené v čase, keď ho používate. Akýkoľvek ďalší prístup na túto webovú stránku po zverejnení revidovaného oznámenia o ochrane osobných údajov sa bude považovať za prijatie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov v znení zmien a doplnení. Vyhradzujeme si právo toto oznámenie o ochrane súkromia kedykoľvek zmeniť.

VIII. Kontakt

Môžete nás kontaktovať e-mailom.