Doprava zdarma u všech objednávek

Naše zásady ochrany osobních údajů

Ve skutečnosti neshromažďujeme od našich uživatelů žádné jiné informace než standardní informace, které naše statistiky webových stránek automaticky shromažďují. Toto je pouze standardní smlouva o ochraně osobních údajů. Zavázali jsme se chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek; tato zásada stanoví, jak nakládáme s vašimi osobními údaji.

I. Jaké informace shromažďujeme?

Můžeme shromažďovat, ukládat a používat následující druhy osobních údajů:

 1. 1. Informace o vašich návštěvách a použití tohoto webu;
 2. 2. Informace o jakýchkoli transakcích provedených mezi vámi a námi na této webové stránce nebo v souvislosti s touto webovou stránkou, včetně informací týkajících se jakýchkoli nákupů našeho zboží nebo služeb;
 3. 3. Informace, které nám poskytujete za účelem registrace u nás nebo předplatného našich webových služeb a / nebo e-mailových oznámení.
II. Informace o návštěvách webových stránek

Můžeme shromažďovat informace o vašem počítači a vašich návštěvách na tomto webu, jako je vaše IP adresa, zeměpisná poloha, typ prohlížeče, zdroj doporučení, délka návštěvy a počet zobrazení stránky. Tyto informace můžeme použít při správě tohoto webu, ke zlepšení jeho použitelnosti a pro marketingové účely.

Mnoho webových surfařů se obává o své soukromí a používání „cookies“ na internetu. Cookies jsou malé soubory, které lze použít k ukládání informací, které jste již poskytli. Cookies nelze použít k „ukradení“ informací o vás nebo vašem počítačovém systému. Tento web používá cookies k zapamatování vašich preferencí. Například si web může pamatovat, kterou stránku si prohlížíte, aby byla vaše příští návštěva pohodlnější (zobrazením informací relevantnějších pro dané umístění obchodu). Pokud však nechcete mít vůbec žádné soubory cookie, lze je zakázat v Možnosti Internetu ve webovém prohlížeči. To však bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek, včetně tohoto.

III. Používání vašich osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté na této webové stránce budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v příslušných částech webové stránky. Kromě použití uvedených jinde v těchto zásadách ochrany osobních údajů můžeme vaše osobní údaje použít také k:

 1. 1. Vylepšete si zážitek z prohlížení přizpůsobením webu;
 2. 2. Posílejte vám informace (jiné než marketingové komunikace), o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat poštou nebo e-mailem nebo podobnou technologií;
 3. 3. Pošlete nám marketingovou komunikaci týkající se našeho podnikání, o které si myslíme, že by vás mohla zajímat poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií.
IV. Další zveřejnění

Kromě zveřejnění přiměřeně nezbytných pro účely uvedené jinde v těchto zásadách ochrany osobních údajů můžeme zveřejnit informace o vás:

 1. 1. V rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
 2. 2. V souvislosti s jakýmkoli soudním řízením nebo budoucím soudním řízením;
 3. 3. Za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snižování úvěrového rizika);
 4. 4. Na kupujícího nebo prodávajícího (nebo budoucího kupujícího nebo prodávajícího) jakéhokoli podnikání nebo aktiva, které prodáváme nebo kupujeme (nebo uvažujeme).
 5. S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebudeme vaše informace poskytovat třetím stranám.

V. Mezinárodní přenosy dat

Informace, které shromažďujeme, mohou být ukládány a zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli zemí, ve které působíme, abychom nám mohli používat informace v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

VI. Bezpečnost vašich osobních údajů

Přijmeme přiměřená opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů. Přenos dat přes internet je samozřejmě ze své podstaty nejistý a nemůžeme zaručit bezpečnost dat odesílaných přes internet.

VII. Změny politiky

Vyhrazujeme si právo změnit naše informační postupy a podmínky tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a aplikovat změněné postupy na všechny informace, které o vás máme. Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že souhlasíte s podmínkami tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, jak je uvedeno v době, kdy je používáte. Jakýkoli budoucí přístup na tuto webovou stránku po zveřejnění revidovaného oznámení o ochraně osobních údajů bude považován za váš souhlas s tímto oznámením o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit.

VIII. Kontakt

Můžete nás kontaktovat e-mailem.