Všeobecné obchodní podmínky

Před použitím webu a služeb, které poskytuje, si pozorně přečtěte tyto podmínky použití

Návštěvou nebo používáním webu nebo objednáním přes něj potvrzujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Návštěvou webu nebo kontrolou jeho obsahu a / nebo objednáním zboží přes něj prohlašujete, že jste si přečetli, pochopili, máte právní způsobilost a souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto podmínky použití. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte prosím stránky. Tyto Podmínky použití se vztahují na všechny produkty nabízené prostřednictvím webu. Všechny změny těchto podmínek použití musí být schváleny majiteli stránek a zveřejněny. Všechny ostatní dokumenty a všeobecné podmínky jsou neplatné. Každý návštěvník webu, který využívá jeho služeb, souhlasí s tím, že se bude řídit těmito podmínkami použití v plném rozsahu bez výjimky. Pokud nesouhlasíte s podmínkami tohoto dokumentu, měli byste se zdráhat používat nabízené služby a nakupovat prostřednictvím tohoto dokumentu. Odeslání objednávky znamená přijetí těchto podmínek v plném rozsahu.

Objednávky

Objednávky musí být zasílány a přijímány přes internet prostřednictvím příslušných objednávkových formulářů dostupných na této stránce. Vaše objednávka se považuje za přijatou v době, kdy vám bude zasláno potvrzení e-mailem. Údaje o vaší objednávce jsou k dispozici po úspěšném dokončení a odeslány prostřednictvím potvrzovacího e-mailu na vaši e-mailovou adresu.

Ceny a propagace

Všechny ceny na webu jsou konečné. V případě aktivní propagace si všichni zákazníci budou moci zakoupit výrobky za příslušnou propagační cenu. Ceny produktů se mohou bez předchozího upozornění změnit. Zákazníkům bude účtována cena produktu, která byla aktuální v době nákupu.

Přepravní podmínky

Výrobky lze dodávat po celé zemi. Zakoupené produkty budou odeslány kurýrem na dodací adresu uvedenou v době nákupu. Způsob platby je platba. V místech, kde není možné zaslat zboží kurýrem, budou použity služby národní poštovní služby. Dodávky se uskutečňují každý den, s výjimkou víkendů a svátků.

Vrácení částek

Žádosti o vrácení nebo zrušení jsou zasílány e-mailem. V žádosti uvede uživatel důvod vrácení. Vyhrazujeme si právo zamítnout žádost, pokud jsou uvedené důvody považovány za neopodstatněné. Vrácený produkt musí být ve stejném stavu, v jakém byl (jako nový), aniž by byl otevřen, nebo musí mít obal poškozený celek. Mělo by to být jako nové bez zranění.

Aby byla vaše žádost splněna, musíte uvést číslo objednávky a údaje o osobě, která produkt původně zakoupila a jejichž podrobnosti jsou uvedeny v objednávkovém kódu.

Zákazník je oprávněn vrátit zakoupený produkt a požádat o jeho nahrazení jiným nebo vrácení peněz v následujících dvou případech:

  1. 1. V případě prokázané chyby z naší strany (získaný nesprávný produkt nebo produkt s vadami) musí zákazník vrátit produkt do deseti (10) dnů ode dne, kdy jej obdržel.
  2. 2. Pokud rozhodnutí zákazníka vrátit produkt není výsledkem některého z výše uvedených objektivních důvodů, společnost si vyhrazuje právo žádost nevyhovět. Pokud je reklamace potvrzena, může zákazník vrátit produkt do deseti (10) dnů od data přijetí. V takovém případě nese veškeré náklady na dopravu, jakož i rozdíly v ceně produktů, zákazník.

Výrobky musí být ve všech případech ve stavu, který obdrží zákazník, bez poškození celistvosti, bez poškození a v původním obalu. Pokud nebudou vráceny do deseti (10) dnů, náš obchod není povinen akceptovat vrácení peněz.

S výhradou smluvních podmínek a souhlasu s vrácením produktu je zákazník oprávněn obdržet buď jiný produkt stejné hodnoty nebo vrácení peněz. Vrácení peněz zákazníkům bude vráceno do devadesáti (90) dnů ode dne přijetí produktu.

V případě vícenásobného vrácení peněz se naše společnost na základě vlastního uvážení domnívá, že zákazník zneužívá právo na vrácení nebo zákeřný úmysl. V tomto případě má společnost právo odmítnout vrácení produktu, i když jsou výše uvedené podmínky splněny a splněny. Těmito podmínkami nejsou dotčena práva spotřebitelů stanovená zákonem.

Vaše povinnosti klienta
Podmínky použití

Společnost si vyhrazuje právo změnit a aktualizovat tyto podmínky použití. Obnovené podmínky použití jsou účinné od okamžiku, kdy jsou zveřejněny na této stránce. Pravidelně kontrolujte změny podmínek použití na této stránce.

Použitelná legalizace - jurisdikce

Tato dohoda se řídí mezinárodními a místními (navrhovanými) právními předpisy, zejména zákony, které upravují otázky související s elektronickým obchodem, prodejem na dálku a ochranou spotřebitele a podléhají výlučné jurisdikci soudů v místě registrace naší společnosti. .

Produkt

Produkty nabízené prostřednictvím e-shopu jsou nejvyšší kvality a pokrytí a splňují všechny požadavky. Jsou také analyzovány z hlediska kvality a použití. Za jakékoli jiné použití nebo použití, než které je určeno a uvedeno, je odpovědností zákazníka.

Zásady důvěrnosti

Osobní údaje o klientech tohoto webu zůstávají důvěrné a používají se pouze pro informace a provedení objednávky. Odeslání vašich osobních údajů znamená, že máte nejméně 18 let a souhlasíte s údaji používanými naší společností. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, pokud to nevyžaduje zákon ze strany vymáhání práva.